Inspectierapport

ggd-zhz

Goed geregeld

Het inspectierapport is een weergave van een jaarlijks onaangekondigd bezoek van de GGD in ons kinderdagverblijf. De GGD observeert tijdens het vrij spelen, voorlezen, eten en drinken, buiten spelen en een knutsel activiteit.

Download rapport Meer over GGD