Inspectierapport

ggd-zhz

Goed geregeld

Het inspectierapport is een weergave van een jaarlijks onaangekondigd bezoek van de GGD in ons kinderdagverblijf. De GGD observeert tijdens het vrij spelen, voorlezen, eten en drinken, buiten spelen en een knutsel activiteit.

Bij het bezoek in maart was de GGD zeer te bespreken over o.a. het pedagogisch klimaat. Er zijn enkele verbeterpunten geconstateerd met name in het beleidsplan. We verwijzen jullie graag naar onze zienswijze vanaf pagina 34 waarin we uitleggen hoe we de verbeterpunten direct hebben opgelost.

Download rapport Meer over GGD