Pedagogisch beleid

beleidsplan

Niet zomaar liefde en zorg

Wij geloven in de mogelijkheid om een plek te creëren waarin eenieder zich veilig en prettig voelt. Een plek waar iedereen zichzelf mag zijn en waar aan zijn behoeften tegemoet gekomen wordt. Dit geldt voor zowel het kind, de medewerk(st)er als de ouder.

Ons staat altijd het doel voor ogen om een vriendelijke omgeving te scheppen, waarin kinderen, ouders en groepsleidsters zich thuis voelen. Ons pedagogisch beleidsplan kunt u hier inzien.

Lief en zorgzaam met diepgewortelde ervaring en verantwoordelijkheid.

 

Pedagogisch beleidsplan Beleidsplan Veiligheid & Gezondheid