Visie

IMG-20211006-WA0000

Spelenderwijs de wereld verkennen

Alle kinderen zijn unieke individuen. Zij zijn krachtig en talentvol en hebben een natuurlijke drang tot zelfontplooiing. Zij zijn nieuwsgierig en ontdekken de wereld rondom hen op hun eigen niveau, in hun eigen tempo en afhankelijk van hun eigen mogelijkheden en karakter. Vaak verloopt dat proces in herkenbare fasen. Kinderen zijn vanaf hun geboorte uit op contact. Ze zoeken interactie met andere kinderen, met volwassenen en met hun omgeving.

Binnen ons kinderdagverblijf zijn wij, net als ouders, de hele dag bezig met opvoeden. Wij stimuleren kinderen zich te ontwikkelen tot initiatiefvolle, zelfstandige en sociale individuen. Dat betekent dat we kinderen niet alleen de mogelijkheid bieden zich ongestoord en vrij te ontwikkelen, maar dat we hen ook vaardigheden, kennis, normen en waarden meegeven. Dat doen we spelenderwijs. Immers kinderen leren door te spelen.